Veeteelt en VeeteeltVlees zetten PneumoNEE in de kijker

Lees meer over de toepassingsmogelijkheden van longechografie aan de hand van enkele ervaringen van veehouders met het PneumoNEE project

Snelscan longecho

Longechografie op een haalbare manier inzetten op uw bedrijf om op het juiste moment de juiste dieren te behandelen

Griepbarometer

Via de griepbarometer volgen we luchtweginfecties op de voet

Een samenwerking van

Gesteund door