Mycoplasma bovis is een gevreesde oorzaak van pneumonie omdat deze bacterie zeer besmettelijk is, gemakkelijk chronische infecties veroorzaakt en van nature uit ongevoelig is aan enkele veelgebruikte antibiotica. Vanuit het buitenland (Frankrijk en Nederland) kwamen er de laatste jaren verontrustende berichten van Mycoplasma stammen die resistent waren aan zowat alle eerste en tweede keuze antibiotica. Jade Bokma (Inwendige Ziekten Grote Huisdieren, Universiteit Gent) bepaalde antibioticumresistentie bij 100 Vlaamse Mycoplasma bovis isolaten. Ze stelde vast dat de Vlaamse stammen véél minder resistent zijn en de eerste keuze producten zoals florfenicol, althans onder labo-omstandigheden, nog werkzaam zijn. Enige ongerustheid over de klasse van de macroliden is wel op z’n plaats.
Daarnaast kon ze nagenoeg geen betekenisvolle verschillen in resistentie aantonen tussen de melkvee, vleesvee en vleeskalversector. Deze resultaten zijn op zich goed nieuws voor de sector, en bevestigen het AMCRA-formularium. Vooral bij het gebruik van macroliden kan het interessant zijn om toch te testen voor resistentie. In haar doctoraatsonderzoek zoekt dierenarts Bokma verder naar een genetische methode die toelaat om sneller resistentie bij Mycoplasma aan te tonen, zodat de dierenarts reeds bij het begin van een uitbraak de therapie kan richten.
Bron: Het onderzoek werd gepubliceerd in het vaktijdschrift Antibiotics (2020, 9, 882) en gefinancierd door het FOD volksgezondheid (MALDIRESPMA, toegekend aan prof. B. Pardon (Inwendige Ziekten Grote Huisdieren, Universiteit Gent) en dr. F. Boyen (Bacteriologie, Universiteit Gent) en Veepeiler rund (DGZ-Vlaanderen).