Artikelen door

Dr. Terri Ollivett legt uit waarom het scannen van de longen de kosten waard is in deze Hoard’s Dairyman column.

Kortom: kosten vooraf = winst op lange termijn voor je kalveren en je kudde. Longechografie is niet enkel een middel voor onderzoek en academische activiteiten. het is een manier om een kostenefficiënt protocol te creëren voor dierenartsenpraktijken en hun klanten. Luchtweggezondheid en productieresultaten gaan hier hand in hand.  

Dag van de Landbouw

Zeggen dat Dag van de Landbouw een succes was… dat is eigenlijk een understatement. De familie Vleugels slaagde erin om maar liefst 5500 bezoekers op hun bedrijf te ontvangen, een ongezien knappe prestatie. Van overal kwamen veehouders en sympathisanten ondervinden hoe het leven er op deze boerderij aan toe gaat. En bij de familie Vleugels… […]

Ook in Oostenrijk komt snelscan longecho op de radar.

Afgelopen maand engageerden 8 rundveedierenartsen uit Oostenrijk zich om aan de slag te gaan met snelscan longechografie (qTUS). Dit is een betrouwbare techniek die toelaat om dieren met een longontsteking op te sporen, zelfs wanneer deze geen klinische tekenen van ziekte vertoont. Doormiddel van deze techniek kan de behandeling afgestemd worden op het individuele dier […]

Longechografie bij vleeskalveren: de dynamiek van subklinische pneumonie en de effecten op groei en productie

Onderzoek binnen het PneumoNEE project toonde reeds aan dat klinische tekenen onvoldoende gevoelig zijn om longontsteking (ofwel pneumonie) betrouwbaar op te sporen en antibiotica gericht in te zetten. Longechografie is de methode bij uitstek om ook bij dieren die geen klinische tekenen van ziekte vertonen toch de longletsels wijzend op een pneumonie betrouwbaar in beeld […]

Webinar 3: Rationeel antibioticumgebruik in de kalverstal

Rationeel antibiotica gebruik… een term waar we meer en meer om de oren mee geslagen worden. Maar wat is dat nu concreet, en hoe is dit van toepassing op onze kalveren in het kader van luchtweggezondheid? In deze webinar bekijken we hoe we diagnostiek en longecho kunnen gebruiken om gericht antibiotica in te zetten en […]

Management van chronische Mycoplasma bovis infecties bij melkvee

Na één van onze workshops voor veehouders werd het PneumoNEE team begin mei gecontacteerd door een melkveebedrijf dat al sinds enkele jaren kampt met niet voorbijgaande hoest en ernstige longproblemen bij de kalveren in opfok. Sinds het in gebruik treden van een nieuwe stal zijn de luchtwegproblemen sterk verbeterd, toch blijven de dieren chronisch hoesten. […]

Bijna 20% van de mannelijke kalveren heeft bij verkoop al pneumonie

Onderzoek uitgevoerd binnen het VLAIO PneumoNEE project bracht aan het licht dat maar liefst 17% van de mannelijke melkveekalveren reeds bij aankomst op vleeskalverbedrijven pneumonie heeft. Opmerkelijk is dat 90% van deze kalveren geen ziektetekenen vertoonden (subklinisch verloop). Maar de gevolgen zijn wel voelbaar in de portemonnee.   Een gekend gevolg van kalverpneumonie is sterfte. […]

Anderhalf jaar PneumoNEE: snelscan longecho boekt succes

Anderhalf jaar PneumoNEE: snelscan longecho boekt succes Een goed anderhalf jaar geleden, in oktober 2020, ging het VLAIO PneumoNEE project van start met drie ambitieuze maar duidelijke doelen: de snelscan longecho toepassen op Vlaamse bedrijven, beslissingsondersteunende tools voor kalverpneumonie ontwikkelen en een effectieve communicatiecampagne voeren om iedereen meer bewust te maken van de gevolgen van […]