Artikelen door

Beslissingsbomen: een nieuwe vorm van diagnostiek?

Met de winter in aantocht en de daartoe behorende respiratoire uitbraken, is snelle detectie en correct handelen van enorm belang. Snelle beschikbaarheid van de diagnostische testresultaten tijdens zo’n uitbraak zijn cruciaal om de juiste volgende stappen te ondernemen. Tot deze stappen kunnen zowel een therapeutische behandeling, maar ook specifieke bioveiligheidsmaatregelen of vaccinatie behoren. Ondanks recent […]

BRSV zomeruitbraak

BRSV (bovien respiratoir syncytieel virus) is één van de meest gevreesde luchtwegvirussen, omdat het op zich dodelijk kan zijn, zeker bij Belgisch witblauw runderen. De griepbarometer (DGZ/ Inwendige Ziekten UGent) toont dat de epidemie elk jaar terugkeert en vanaf november aanzwengelt om te pieken in december of januari. Waar het virus in de zomermaanden overleeft […]

Kalverpneumonie: gevolgen op korte en lange termijn

Pneumonie op jonge leeftijd bij melkvee kalveren heeft vele economische gevolgen op korte en lange termijn. Het is tot op de dag van vandaag nog steeds één van de belangrijkste economische problemen in de rundvee industrie. Een recente studie analyseerde alle eerder gepubliceerde resultaten in verband met economische verliezen ten gevolge van pneumonie op jonge […]

Fijn stof in de kalverstal

Fijn stof gehaltes in kalverstallen zijn lager dan bij varkens en pluimvee, maar wel gelinkt aan pneumonie! Een recente studie van de UGent (Inwendige Ziekten Grote Huisdieren) bepaalde de fijnstof concentratie in kalverstallen op 24 melkvee- en 23 vleesveebedrijven. Zowel de grotere fractie (PM10) als de kleinere (PM2.5) en ultrakleine fractie (PM 1.0) werden gemeten. […]

Interesse in PneumoNee bij onze noorderburen

Boerderij publiceerde afgelopen week een artikel over het Pneumonee project, waarin men er in slaagde ons concept heel duidelijk in beeld te brengen en meteen ook de praktische kant van het verhaal te benaderen. Er werd ook een reactie gevraagd van dierenartsen werkzaam bij KNMVD, GD en de farmacie. Longecho wordt er veelbelovend genoemd en […]

Beschermd tegen de koude: tip 3

Kalveren beschermen tegen koude: hoe doe je dat? Tip 3: warmteverlies beperken Kalveren, en in het bijzonder melkveekalveren, hebben een groot lichaamsoppervlak t.o.v. hun gewicht én weinig lichaamsvet. Lichaamsvet is niet enkel een goede energiebron om op te warmen maar zorgt ook voor isolatie. Magere kalveren verliezen dus meer lichaamswarmte en zijn dus gevoeliger aan […]

Beschermd tegen de koude: tip 2

Kalveren beschermen tegen koude: hoe doe je dat? Tip 2: beschermen tegen tocht Tocht staat voor een combinatie van luchtverplaatsing met een lage temperatuur. Door de luchtverplaatsing treedt het zogenaamde ‘wind chill effect’ op dat ervoor zorgt dat de gevoelstemperatuur van 10°C veel kouder aanvoelt als er luchtverplaatsing is. Tocht kan gemeten worden, maar praktisch […]

Beschermd tegen de koude: tip 1

De afgelopen dagen heeft de winter zich duidelijk laten voelen en zien. Met nachten ver onder het vriespunt, vraagt het jongvee wat extra aandacht. Om de kalfjes door deze koude dagen te helpen, worden er deze week enkele tips gepost om de kalveren te beschermen tegen de kou! Alvast onze eerste tip. Tip 1: voeding […]

Welke rol speelt het stalklimaat in kalverpneumonie?

Veehouders beseffen heel goed dat de stal, of beter gezegd het stalklimaat, een grote invloed heeft op het voorkomen van pneumonie (longontsteking). Er zijn normen voor een goed stalklimaat beschikbaar, maar de wetenschappelijke onderbouwing van deze waarden naar het risico op longontsteking ontbreekt in grote mate. In haar doctoraatsonderzoek bestudeerde Dr. Katharina van Leenen (UGent) […]

Antibioticumresistentie bij Mycoplasma bovis in Vlaanderen!

Mycoplasma bovis is een gevreesde oorzaak van pneumonie omdat deze bacterie zeer besmettelijk is, gemakkelijk chronische infecties veroorzaakt en van nature uit ongevoelig is aan enkele veelgebruikte antibiotica. Vanuit het buitenland (Frankrijk en Nederland) kwamen er de laatste jaren verontrustende berichten van Mycoplasma stammen die resistent waren aan zowat alle eerste en tweede keuze antibiotica. […]