Artikelen door

Ook in Oostenrijk komt snelscan longecho op de radar.

Afgelopen maand engageerden 8 rundveedierenartsen uit Oostenrijk zich om aan de slag te gaan met snelscan longechografie (qTUS). Dit is een betrouwbare techniek die toelaat om dieren met een longontsteking op te sporen, zelfs wanneer deze geen klinische tekenen van ziekte vertoont. Doormiddel van deze techniek kan de behandeling afgestemd worden op het individuele dier […]

Longechografie bij vleeskalveren: de dynamiek van subklinische pneumonie en de effecten op groei en productie

Onderzoek binnen het PneumoNEE project toonde reeds aan dat klinische tekenen onvoldoende gevoelig zijn om longontsteking (ofwel pneumonie) betrouwbaar op te sporen en antibiotica gericht in te zetten. Longechografie is de methode bij uitstek om ook bij dieren die geen klinische tekenen van ziekte vertonen toch de longletsels wijzend op een pneumonie betrouwbaar in beeld […]

Webinar 3: Rationeel antibioticumgebruik in de kalverstal

Rationeel antibiotica gebruik… een term waar we meer en meer om de oren mee geslagen worden. Maar wat is dat nu concreet, en hoe is dit van toepassing op onze kalveren in het kader van luchtweggezondheid? In deze webinar bekijken we hoe we diagnostiek en longecho kunnen gebruiken om gericht antibiotica in te zetten en […]

Management van chronische Mycoplasma bovis infecties bij melkvee

Na één van onze workshops voor veehouders werd het PneumoNEE team begin mei gecontacteerd door een melkveebedrijf dat al sinds enkele jaren kampt met niet voorbijgaande hoest en ernstige longproblemen bij de kalveren in opfok. Sinds het in gebruik treden van een nieuwe stal zijn de luchtwegproblemen sterk verbeterd, toch blijven de dieren chronisch hoesten. […]

Bijna 20% van de mannelijke kalveren heeft bij verkoop al pneumonie

Onderzoek uitgevoerd binnen het VLAIO PneumoNEE project bracht aan het licht dat maar liefst 17% van de mannelijke melkveekalveren reeds bij aankomst op vleeskalverbedrijven pneumonie heeft. Opmerkelijk is dat 90% van deze kalveren geen ziektetekenen vertoonden (subklinisch verloop). Maar de gevolgen zijn wel voelbaar in de portemonnee.   Een gekend gevolg van kalverpneumonie is sterfte. […]

Anderhalf jaar PneumoNEE: snelscan longecho boekt succes

Anderhalf jaar PneumoNEE: snelscan longecho boekt succes Een goed anderhalf jaar geleden, in oktober 2020, ging het VLAIO PneumoNEE project van start met drie ambitieuze maar duidelijke doelen: de snelscan longecho toepassen op Vlaamse bedrijven, beslissingsondersteunende tools voor kalverpneumonie ontwikkelen en een effectieve communicatiecampagne voeren om iedereen meer bewust te maken van de gevolgen van […]

De week van Xanthe – onze kerndierenartsen in de kijker

Volg de Week van Xanthe, één van de qTUS gecertificeerde dierenartsen van het PneumoNEE project, op de pagina van de Universiteit Gent faculteit diergeneeskunde. Op dag 1 kan je zien hoe Xanthe de snelscan longecho toepast in de praktijk. Het volledige verhaal van Xanthe vind je door hier te klikken.  

Snelscan longecho toegepast bij een uitbraak van Mycoplasma bovis

Het gebruik van snelscan longechografie (qTUS) op de Vlaamse rundveebedrijven neemt steeds toe. Ondanks het feit dat longechografie zich reeds meermaals heeft bewezen als de manier bij uitstek om pneumonie te detecteren, lijkt het inzetten van qTUS ook mogelijkheden te bieden voor therapie evaluatie, antibioticumreductie en als betrouwbaar genezingscriterium. In de herfstperiode werd een gesloten […]