Artikelen door

Webinar 3: Rationeel antibioticumgebruik in de kalverstal

Rationeel antibiotica gebruik… een term waar we meer en meer om de oren mee geslagen worden. Maar wat is dat nu concreet, en hoe is dit van toepassing op onze kalveren in het kader van luchtweggezondheid? In deze webinar bekijken we hoe we diagnostiek en longecho kunnen gebruiken om gericht antibiotica in te zetten en […]

Management van chronische Mycoplasma bovis infecties bij melkvee

Na één van onze workshops voor veehouders werd het PneumoNEE team begin mei gecontacteerd door een melkveebedrijf dat al sinds enkele jaren kampt met niet voorbijgaande hoest en ernstige longproblemen bij de kalveren in opfok. Sinds het in gebruik treden van een nieuwe stal zijn de luchtwegproblemen sterk verbeterd, toch blijven de dieren chronisch hoesten. […]

Bijna 20% van de mannelijke kalveren heeft bij verkoop al pneumonie

Onderzoek uitgevoerd binnen het VLAIO PneumoNEE project bracht aan het licht dat maar liefst 17% van de mannelijke melkveekalveren reeds bij aankomst op vleeskalverbedrijven pneumonie heeft. Opmerkelijk is dat 90% van deze kalveren geen ziektetekenen vertoonden (subklinisch verloop). Maar de gevolgen zijn wel voelbaar in de portemonnee.   Een gekend gevolg van kalverpneumonie is sterfte. […]

Anderhalf jaar PneumoNEE: snelscan longecho boekt succes

Anderhalf jaar PneumoNEE: snelscan longecho boekt succes Een goed anderhalf jaar geleden, in oktober 2020, ging het VLAIO PneumoNEE project van start met drie ambitieuze maar duidelijke doelen: de snelscan longecho toepassen op Vlaamse bedrijven, beslissingsondersteunende tools voor kalverpneumonie ontwikkelen en een effectieve communicatiecampagne voeren om iedereen meer bewust te maken van de gevolgen van […]

De week van Xanthe – onze kerndierenartsen in de kijker

Volg de Week van Xanthe, één van de qTUS gecertificeerde dierenartsen van het PneumoNEE project, op de pagina van de Universiteit Gent faculteit diergeneeskunde. Op dag 1 kan je zien hoe Xanthe de snelscan longecho toepast in de praktijk. Het volledige verhaal van Xanthe vind je door hier te klikken.  

Snelscan longecho toegepast bij een uitbraak van Mycoplasma bovis

Het gebruik van snelscan longechografie (qTUS) op de Vlaamse rundveebedrijven neemt steeds toe. Ondanks het feit dat longechografie zich reeds meermaals heeft bewezen als de manier bij uitstek om pneumonie te detecteren, lijkt het inzetten van qTUS ook mogelijkheden te bieden voor therapie evaluatie, antibioticumreductie en als betrouwbaar genezingscriterium. In de herfstperiode werd een gesloten […]

Eerste lichting dierenartsen haalt certificaat snelscan longechografie

In 2021 engageerde een kerngroep van 33 rundveedierenartsen zich om aan de slag te gaan met snelscan longechografie. Dit is een betrouwbare techniek die toelaat om dieren met een pneumonie op te sporen waardoor de behandeling niet alleen op het type ziekteverwekker kan afgestemd worden maar ook op de noden van het individuele dier. Na […]

Van de theorie naar de praktijk!

Na het succesvol afronden van de online cursus en enkele trainingen te hebben gevolgd, namen afgelopen week de eerste kerndierenartsen de echo sonde in eigen handen om deel te nemen aan het eerste praktisch examen snelscan longecho. (natuurlijk vond deze plaats onder coronaproof omstandigheden)