Artikelen door

Webinar 1: Subklinische pneumonie

Elk kalf in Vlaanderen zal gedurende zijn levensloop meerdere keren te maken krijgen met luchtwegproblemen. Infectie van de luchtwegen kan aanleiding geven tot een longontsteking of pneumonie, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Daarnaast toont ook niet elk kalf even duidelijk wanneer hij een longontsteking heeft. In dit geval spreken we […]

PneumoNEE nodigt je uit voor de webinars op donderdag 4 en vrijdag 5 maart (13u) over luchtwegproblematiek bij kalveren.

Spreker: Prof. Dr. Bart Pardon (UGent, Faculteit Diergeneeskunde) Ontvangst en hosting: regiodierenartsen DGZ Webinar sessie 1: subklinische pneumonie Elk kalf in Vlaanderen zal gedurende zijn levensloop meerdere keren te maken krijgen met luchtwegproblemen. Infectie van de luchtwegen kan aanleiding geven tot een longontsteking of pneumonie, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. […]

Het griepseizoen is volop bezig.

Ook dit jaar geeft de decemberpeiling aan dat we in januari de jaarlijkse BRSV piek kunnen verwachten. De BRSV epidemie piekt de laatste jaren steeds ergens tussen december en februari, en loopt uit tot in april. Ondanks het ongewoon warme najaar ligt het aantal bevestigde BRSV uitbraken eind 2020 een stuk hoger dan afgelopen jaar. Of […]

Op weg naar luchtweg bedrijfsprofielen

Binnen welk profiel past mijn bedrijf? Kalveren kunnen opgedeeld worden in 4 categorieën (gezond, subklinische pneumonie, klinische pneumonie en bovenste luchtweginfectie). Het komt vaak voor dat deze verschillende ‘categorieën’ kalveren gelijktijdig op hetzelfde bedrijf teruggevonden worden. De vraag is dan ook: vanaf wanneer is er sprake van een bedrijfsprobleem? We kunnen vier verschillende bedrijfstypes onderscheiden, […]