Spreker: Prof. Dr. Bart Pardon (UGent, Faculteit Diergeneeskunde)
Ontvangst en hosting: regiodierenartsen DGZ

Webinar sessie 1: subklinische pneumonie
Elk kalf in Vlaanderen zal gedurende zijn levensloop meerdere keren te maken krijgen met luchtwegproblemen. Infectie van de luchtwegen kan aanleiding geven tot een longontsteking of pneumonie, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn.
Daarnaast toont ook niet elk kalf even duidelijk wanneer hij een longontsteking heeft. In dit geval spreken we over subklinische pneumonie. In deze eerste webinar geraak je wegwijs in de verschillende soorten luchtweginfecties en leer je welke hulpmiddelen je nu en in de toekomst kunnen helpen om zieke kalveren te detecteren.

 

 

Om de webinar te volgen, klik je op donderdag 4 maart om 13u op volgende link:

Webinar 1: Subklinische pneumonie

“Op voorhand inschrijven is niet nodig. Als je voor het startuur inlogt via de link, kom je in de lobby terecht en zul je toegelaten worden van zodra de webinar start.”

 

Webinar sessie 2: economische gevolgen luchtweginfecties bij kalveren

 

Naast de gekende directe economische schade van luchtweginfecties zoals minder goede groei, kalversterfte,… zijn er ook indirecte schadeposten zoals verhoogde arbeid en medicatiekosten. Maar wist je dat er nog verborgen economische gevolgen zijn?

 

 

Wil je meer weten over de invloed van pneumonie en hoe dit verliesposten veroorzaakt op uw bedrijf? Bekijk dan zeker onze 2de webinar!

Om de webinar te volgen, klik je op vrijdag 5 maart om 13u op volgende link:
Webinar 2: Economische gevolgen van pneumonie

“Op voorhand inschrijven is niet nodig. Als je voor het startuur inlogt via de link, kom je in de lobby terecht en zul je toegelaten worden van zodra de webinar start.”

 

Interesse in het PneumoNEE project? Bekijk dan zeker de rest van onze website voor meer informatie over luchtweginfectie bij kalveren, de meest recente info uit ons onderzoek en wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen!

Of volg ons via Facebook voor recente nieuwtjes:
https://www.facebook.com/PneumoNEE

Echografie van de longen is de meest betrouwbare en economisch haalbare methode om pneumonie vast te stellen op het landbouwbedrijf. Aan de Universiteit Gent werd een snelscan longecho methode ontwikkeld, die betrouwbaar en op snelle wijze (1 à 2 minuten per dier) de diagnose van pneumonie kan stellen.

Deze techniek laat dierenartsen toe om in een beperkte tijd een groot aantal dieren te scannen om zo een beter beeld te krijgen op kalfniveau en gerichter te behandelen. Zo worden alleen die kalveren behandeld die het nodig hebben. Eén van de pijlers van het PneumoNEE project bestaat uit het trainen van dierenartsen in deze methode, zodat zij op hun beurt hun veehouders kunnen helpen richting een betere controle van pneumonie. Hiervoor volgen verschillende dierenartsen een online trainingsmodule met oefeningen, praktische sessies en leggen ze een praktijkexamen af. De dierenartsen worden gecertificeerd bij het succesvol afronden van de trainingsmodule en het praktijkexamen.

Deze winter vinden de echotrainingen plaats en zullen de eerste van in totaal 200 doelbedrijven met hun dierenartsen ervaring opdoen met snelscan longecho. Voor veehouders worden informatievergaderingen over pneumonie, snelscan longecho en antibioticumbehandeling georganiseerd.

Ook dit jaar geeft de decemberpeiling aan dat we in januari de jaarlijkse BRSV piek kunnen verwachten. De BRSV epidemie piekt de laatste jaren steeds ergens tussen december en februari, en loopt uit tot in april. Ondanks het ongewoon warme najaar ligt het aantal bevestigde BRSV uitbraken eind 2020 een stuk hoger dan afgelopen jaar. Of we de piek dit jaar al bereikt hebben of deze pas in januari valt, is koffiedik kijken. Ook midden in de epidemie kan u uw beslag nog beschermen door vaccinatie, door contacten met levende dieren (aankoop) te minimaliseren en de juiste bioveiligheidsmaatregelen te nemen bij bezoekers van uw bedrijf. Diagnostiek blijft cruciaal om te weten wat er aan de hand is en wat er op korte en middellange termijn kan gebeuren.
De meest actuele informatie vindt u hier terug. Een globaal overzicht over de luchtweginfecties in Vlaanderen vindt u terug op Griepbarometer | DGZ.

Wat houdt PneumoNEE juist in? 

PneumoNEE is een 4 jaar durend VLAIO-landbouw traject van DGZ en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Het project zorgt voor de ontwikkeling en toepassing van hulpmiddelen om longontsteking (of pneumonie) bij kalveren op te sporen en gericht te behandelen, op maat van het individuele dier.

 

Hoe zal PneumoNEE dit aanpakken?

“We zijn er ons van bewust dat er vaak voor een groepsbehandeling wordt gekozen, uit angst voor besmetting van gezonde dieren door zieke dieren”, zegt professor Bart Pardon van de Universiteit Gent. “Vandaag beschikken we wel over betrouwbare en praktisch haalbare methodes om de dieren die nood hebben aan antibiotica te detecteren en de overige dieren met een gerust hart onbehandeld te laten”. Volgens Pardon hebben enkel dieren met longontsteking (pneumonie) antibiotica nodig en niet deze met een infectie van de neus of keel (bovenste luchtwegen).

De snelscan longecho is één van deze betrouwbare methodes. Binnen het PneumoNEE project wil de Gentse universiteit een groep dierenartsen trainen in deze snelscan longecho. Daarnaast worden binnen het project hulpmiddelen ontwikkeld die veehouder én dierenarts tijdig alarmeren om actie te ondernemen. Zo weet je beter wanneer het zinvol is om kalveren te onderzoeken en te behandelen op maat van het individu. “Er is vandaag veel mogelijk dankzij technologie, alleen is het nog niet goed geweten welke factoren we best volgen om longontsteking op te sporen en aan te pakken. Met PneumoNEE willen we naar een antwoord  zoeken en tools ontwikkelen die voor elk type bedrijf toegankelijk zijn, gaande van een hulpmiddel op papier tot volledige automatisatie”, zegt Thomas Lowie, één van de enthousiaste jonge onderzoekers op het project.

 

“Dit is een unieke kans”
– Koen de Bleecker –

Koen de Bleecker, dierenarts bij DGZ, noemt dit project een unieke kans om als Vlaamse rundveesector een verschil te maken in zowel economisch rendement, als om te tonen op welke positieve en professionele manier deze sector bijdraagt tot grotere maatschappelijke uitdagingen. Ook informeert het project de veehouder en dierenarts over de belangrijke rol die zij spelen in het onder controle houden van de gevolgen van pneumonie, zowel voor dier als mens.

 

Belang van pneumonie?

Pneumonie (of longontsteking) op jonge leeftijd heeft veel gevolgen op latere prestaties, antibioticagebruik, dierenwelzijn en op de economie van het bedrijf.

Wie zijn wij?

PneumoNEE is een samenwerking tussen een jong dynamisch team van de Faculteit Dierengeneeskunde UGent en DGZ. Het PneumoNEE team wordt gevormd door de recent afgestuurde dierenartsen Stan Jourquin, Thomas Lowie en Florian Debruyne onder begeleiding van Professor Bart Pardon en doctoren Jade Bokma en Glenn Van Steenkiste. Verder kan er gerekend worden op de expertise van dierenartsen Koen de Bleecker, Jozefien Callens en Evelyne Van de Wouwer van DGZ.

PneumoNEE wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en kan verder rekenen op de financiële steun van volgende sponsoren: