PneumoNEE project

PneumoNEE is een door VLAIO ondersteunde samenwerking tussen de vakgroep inwendige ziekten van de faculteit diergeneeskunde en DGZ (Diergezondheidszorg Vlaanderen) dat de Vlaamse rundveesector bijstaat om bij aanwezigheid van luchtweginfecties bij kalveren de transitie te maken van groepsbehandeling naar een individuele behandeling op maat van de ziekteverwekker en het individuele dier.

Door snelscan longecho, een bijna gouden standaard voor de diagnose van longontsteking of pneumonie, te combineren met een gamma aan toegankelijke tools kunnen de veehouder en dierenarts elke schakel van het beslissingsproces tot antibioticumgebruik onderbouwen. PneumoNEE wil via sensibilisatie en kennisoverdracht veehouders en dierenartsen samen engageren om luchtweginfecties bij kalveren aan te pakken met minimale antibiotica inzet en maximaal effect op gezondheid,welzijn en economie.

Partners

Doelstellingen

Met PneumoNEE staan we de Vlaamse rundveesector bij om bij aanwezigheid van luchtweginfecties de transitie te maken van groepsbehandelingen naar een individuele therapie op maat van de ziekteverwekker en het individuele dier. Om deze overgang op een veilige manier te kunnen maken, zonder in te boeten op productie of dierenwelzijn, is er nood aan betrouwbare diagnostiek en beslissingsondersteunende tools.

1. Hoe kan echografie helpen?

Longechografie is onder veldomstandigheden de meest betrouwbare techniek om pneumonie vast te stellen. We willen de UGent snelscan methode naar de praktijk brengen.

2. Beslissingsondersteunende tools

3. Sensibilisatie praktijkbedrijven

Het PneumoNEE initiatief zet met verschillende workshops, lezingen en trainingen in op bewustwording en kennisoverdracht om Vlaamse veehouders en dierenartsen te verenigen onder eenzelfde engagement naar een minder en beter antibioticumgebruik voor luchtweginfecties.