Team

DGZ

Evelyne Van de Wouwer

DGZ – Dierenarts

Dierenarts Evelyne Van de Wouwer is regiodierenarts rundvee bij DGZ voor regio oost (Vlaams-Brabant met uitzondering van het Pajottenland, Antwerpen en Limburg). Binnen het project is ze nauw betrokken bij de communicatiecampagne en de begeleiding van deelnemende dierenartsen en bedrijven.

Jozefien Callens

DGZ – Dierenarts

Dierenarts Jozefien Callens is regiodierenarts rundvee bij DGZ voor regio west (West-Vlaanderen). Binnen het project is ze nauw betrokken bij de communicatiecampagne en de begeleiding van deelnemende dierenartsen en bedrijven.

Koen De Bleecker

DGZ – Dierenarts

Dierenarts Koen De Bleecker is regiodierenarts rundvee bij DGZ voor regio centrum (Oost-Vlaanderen en Pajottenland). Binnen het project is hij nauw betrokken bij de communicatiecampagne en de begeleiding van deelnemende dierenartsen en bedrijven.

UGENT

Dr. Bart Pardon

UGent – Professor

Prof. Dr. Bart Pardon is verbonden aan UGent binnen het vakgebied interne geneeskunde van de grote huisdieren en diensthoofd van de afdeling ‘inwendige ziekten’ van de dierenkliniek voor herkauwers. Sinds vele jaren focust zijn onderzoek op het verbeteren van de diagnose en controle van luchtweginfecties bij kalveren. Hij is de bezieler van PneumoNEE en staat in voor de algemene coördinatie. Hij ziet dit project als een unieke kans om jaren onderzoek op grote schaal te vertalen naar de praktijk, en te verzekeren dat nieuw onderzoek meteen toepasbaar is.

Thomas Lowie

UGent – Dierenarts

Dierenarts Lowie is als projectdierenarts zowel actief in de begeleiding van deelnemende bedrijven en dierenartsen als in het wetenschappelijk onderzoek naar beslissingsondersteunende tools voor vroege waarschuwing en onderscheiden van longontsteking van bovenste luchtweginfectie.

Stan Jourquin

UGent – Dierenarts

Dierenarts Jourquin legt zich toe op het wetenschappelijke onderzoek m.b.t. het gebruik van snelscan longecho om het antibioticumgebruik voor luchtwegproblematiek te rationaliseren, met bijzondere aandacht voor het individualiseren van de behandelingen i.p.v. groepsbehandelingen. Daarnaast begeleidt hij deelnemende bedrijven en dierenartsen.

Florian Debruyne

UGent – Dierenarts

Dierenarts Florian Debruyne focust zich op het ontwikkelen van algoritmes om ziektedetectie (in het bijzonder de detectie van longontsteking) bij kalveren te automatiseren.

Dr. Jade Bokma

UGent – Dierenarts

Dr. Jade Bokma is postdoctoraal medewerker met specialisatie in bacteriologie. Zij staat in voor de microbiologische diagnostiek op luchtwegstalen en voor de begeleiding van de doctorandi.

Dr. Glenn Van Steenkiste

UGent – Doctor-assistent

Dr. Glenn Vansteenkiste staat als doctor-assistent in voor de ontwikkeling van algoritmes en de exploratie van mogelijkheden tot automatisering van de verschillende schakels van ziektedetectie tot (antibioticum)behandeling. Hij heeft een ondersteunende rol voor de doctorandi en is expert op het gebied van sensoren.

Dierenarts Justine Clinquart

UGent – Dierenarts

Dierenarts Justine Clinquart legt zich toe op het in kaart brengen van luchtweginflammatie als gevolg van omgevingsfactoren. Hierbij ontwikkelt ze in eerste instantie een referentiekader voor het microscopisch onderzoek van respiratoire stalen en assisteert zij bij zowel het toepassen van snelscan longechografie als de finale ziekteverwekker gerichte bedrijfsadvisering op maat.

Laurens Chantillon

UGent – Dierenarts

Dierenarts Laurens Chantillon is specialist rundveegezondheidszorg (diplomate ECBHM) in opleiding. Binnen zijn specialisatietraject zal hij assisteren bij het toepassen van snelscan longecho, het nemen van respiratoire stalen en bedrijfsadvisering op maat, afhankelijk van de finale ziekteverwekker.

Wouter Van Mol

UGent – Dierenarts

Dierenarts Wouter Van Mol is specialist rundveegezondheidszorg (diplomate ECBHM) in opleiding. Binnen zijn specialisatietraject zal hij assisteren bij het toepassen van snelscan longecho, het nemen van respiratoire stalen en bedrijfsadvisering op maat, afhankelijk van de finale ziekteverwekker.

Mathilde Pas

UGent – Dierenarts

Dierenarts Mathilde Pas is hoofzakelijk werkzaam in de kliniek inwendige ziekten, in combinatie met het schrijven van een doctoraat omtrent sepsis. Hiernaast assisteert ook zij bij zowel het toepassen van snelscan longechografie, het nemen van respiratoire stalen als de finale ziekteverwekker gerichte bedrijfsadvisering op maat.

Sponsors